Ige:

Zsoltárok könyve 19

Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.
3Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul.
4Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik,
5mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak,
6amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján.
7Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi.

Isten igéje tökéletes

8Az ÚR törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az ÚR intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt.
9Az ÚR rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az ÚR parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet.
10Az ÚR félelme tiszta, megmarad örökké. Az ÚR döntései igazak, mindenben igazságosak,
11kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is.
12Szolgádat is figyelmeztetik: ha megtartja azokat, jutalma bőséges.
13A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg!
14A kevélységtől is tartsd távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor feddhetetlen maradok, sok bűntől mentesen.
15Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, URam, kősziklám és megváltóm!

 

Történet:

Az ige megmelegíti a szívemet

Egy fiatal lány szemmel láthatóan elmerülve egy kis könyv olvasásában egy gyümölcsös elárusítóhelynél üldögélt.

Egy úr megállt, hogy gyümölcsöt vegyen és megkérdezte, hogy mit olvas olyan nagy érdeklődéssel. Meglehetősen szégyenlősen válaszolt a lány:

– Isten szavát, Uram!

De a férfi kételkedő ember volt, azt kérdezte tehát:

– Ki mondta Önnek, hogy a Biblia Isten szava?

A lány gyermekes egyszerűséggel válaszolta:

– Isten maga.

– Isten? Lehetetlen! Hogyan mondta? Sohasem látta, sohasem beszélt vele! Hogyan mondhatta volna?

A lány zavarba jött, és néhány pillanatig csendben volt. Azután felnézett és tiszteletteljesen azt mondta: – Uram, ki mondta önnek, hogy van egy nap ott fenn, az égen?

Az úr meglehetősen gőgösen válaszolta:

– Ki mondta nekem? Senki. Nincs szükségem arra, hogy valaki mondja. A nap saját maga beszél erről. Felmelegít engem. Szeretem a fényét.

A lány komolyan válaszolta:

– Világosan mondta  Uram, ami a napot illeti. Én a Bibliát olvasom, az felmelegíti a szívemet. Világosságot ad. Szeretem a fényét és a melegét. Senki más, csak Isten tudja adni ezt a fényt és meleget, amelyet én kapok ebből a könyvből.

A férfi a lány egyszerű hitétől zavarba hozva csendesen tovább ment.

/ Forrás: internet: http://velunkazisten.hu/small_story/Az_ige_megmelegiti_a_szivemet

 

Ima:

(Szent Efrém : Titokzatosan igazgatsz )

Urunk! Titokzatosan igazgatsz mindenütt,
és mindenhol el vagy rejtve.
Jelen vagy a magasban
és a magasság nem érez téged.
Ott vagy a mélységben,
és az nem fogja körül lényedet.
Közel vagy és mégis távol.

Ki ér el hozzád?
A kutató lélek minden érzésével
sem képes erre.
Csak a hit közelít meg téged,
csak a szeretet,
csak az imádság.

 

Közreadja: Leskovics Ortelli Andrea